Staj

Staj Bilgileri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri ilgili dersi (MBG 471) seçmeleri halinde 6. yarıyıl sonunda 20 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

Bu stajın esasları ve uygulaması İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Yönetmeliğini temel alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj yapacak öğrenciler staj işlemlerini başlatmadan önce bu iki yönergeyi de okumakla yükümlüdür.

Aşağıda staj işlemlerinin başlatılabilmesi ve sonlandırılabilmesi için gerekli dökümanlar ve öğrenci tarafından yapılması gereken işlemler yer almaktadır.

A. Staj Başvuru İşlemleri

 • Staj yapmak için başvurulacak firma veya firmalar belirlenir.
 • Staj Başvuru Üstyazısı (öğrencinin staj yapmasının zorunlu olduğunu gösteren belge talep eden firmalar için), Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde gerekli yerler bilgisayarda doldurulur. Zorunlu Staj Formu'nun 2 nüshasına da fotoğraf yapıştırılır.
 • Staj Başvuru Üstyazısı formu Bölüm Başkanlığına onaylatılır. 
 • Staj Başvuru Üstyazısı, Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi ile staj yapılacak yere başvurulur. Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde firma yetkilisinin doldurması gereken kısımlar doldurtulup teslim alınır. Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • Zorunlu Staj Formu'nun bir adet fotokopisi alınır.
 • Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) Bölüm Staj Komisyonuna onaylatılıp fotokopisi Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir.

B. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

 • Stajyer Beyan Taahhütnamesi bilgisayarda doldurularak, İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi, Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) ve kimlik fotokopisi ile birlikte staja başlamadan en geç 1 ay önce  Fakülte Sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleri başlatılır.
 • Staj Kabul Ön Yazısı formu bilgisayarda doldurularak Bölüm Başkanlığına onaylatılır.
 • Staj Değerlendirme Belgesi bilgisayarda doldurulur ve fotoğraf yapıştırılır.
 • Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Belgesi stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staja başlanır.

C. Staj Değerlendirmesi ile İlgili İşlemler

 • Staj Değerlendirme Belgesi firma tarafından doldurulur, imzalanır ve kaşelenir. Daha sonra yine firma tarafından kapalı zarf içinde ya bölüme postalanır ya da staj komisyonu üyelerine teslim edilmek üzere kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilir. Öğrenciye verilen zarflar açılmaksızın Bölüm Staj Komisyonu üyelerine teslim edilmelidir. Aksi halde staj geçersiz sayılabilir.
 • Staj Puantaj Cetveli her takvim ayı için ayrı ayrı (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül olarak) hazırlanır. Her aya ait cetvel doldurulup çalışılan yerdeki amire ve bir üst amire onaylatılıp o ayı takip eden ayın ilk 3 gününde (örneğin Haziran cetveli Temmuz ayının ilk 3 gününde) fakülte memuruna elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Bu işlem sigorta işlemlerinin onaylanması için zorunludur. Aksi taktirde staj geçersiz sayılabilir.
 • Ayrıca Staj Raporunun hazırlanması gerekmektedir, bununla ilgili gerekli bilgiler aşağıdaki başlıktadır.
 • Staj raporları teslim tarihleri Bölüm Staj Komisyonu tarafından her yılın 1-5 Ekim günleri arasında olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin staj raporlarını bu tarih aralığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihler dışında teslim edilen staj raporları kabul edilmeyecek ve getirmeyenlerin stajları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu tarihler içerisinde daha sonra ilan edilecek gün ve saatlerde staj yapan öğrencilerin Staj Sözlü Sınavı yapılacaktır. Staj raporlarının en geç sınava gelirken getirilmesi gerekmektedir.

D. Staj Raporu

Gerekli Formlar:

 • Staj Raporu Ön Kapak
 • Staj Raporu İçindekiler
 • Staj Raporu Sayfaları

Staj Raporunun Doldurulması:

 • Staj çalışması esnasında görev alınan her iş için Staj Raporu Yapılan İş Formu doldurulur.
 • Bu formlar iş sırasına göre sıralanır ve Staj Raporu İçindekiler dokümanı bu sıraya bağlı olarak doldurulur.
 • Staj Raporu Ön Kapak formunda gerekli yerler doldurulur ve yetkili mühendise veya staj yeri sorumlusuna onaylatılır. Staj raporunun bütün sayfalarında yetkili mühendisin imzası ve firma kaşesinin bulunması zorunludur.
 • Rapor staj bitiminden sonra ilan edilen tarih aralığında Bölüm Staj Komisyonuna Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü staj yönergelerine uygun olarak teslim edilir.

E. Staj ile İlgili Diğer Önemli Hususlar

 • Staj yapılacak firmada Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi veya Biyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun en az 1 (bir) çalışanın bulunması zorunludur
 • Öğrenci staj belgelerinde yazılı olup onaylanan ve buna göre SGK işlemleri yapılmış olan günlerde stajını yapmak zorundadır. Bu tarihler dışında yapılan stajlar kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacak öğrencilerin 8+8=16 saatlik (takriben 2 günlük) İş Güvenliği Eğitimi almaları ve bunun sonucunda verilecek olan İş Güvenliği Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitimler üniversitemizde yapılacak olup zamanı daha sonra bölüm sayfasında duyurulacaktır.

F. Staj Yapılabilecek Zamanlar

Öğrenciler staj yapacakları zaman aralığını, her akademik takvim yılının bahar döneminin bitişi ile takip eden akademik takvim yılının güz dönemi başlangıcı arasında olmak şartı ile kendisi belirleyebilir.

F. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı:

Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK

Staj Komisyonu Üyeleri:

 • Öğr. Gör. İlker KARACAN
 • Öğr. Gör. Zeynep Neva KOYTAK

Fakülte Memuru:

Eren ERDEM

TARİH DOSYA ADI     İNDİR    DOWNLOAD
11.04.2019 Fakülte Staj Yönergesi
11.04.2019 Bölüm Staj Yönergesi
11.04.2019 1. Staj Başvuru Üstyazısı
11.04.2019 2. Staj Formu
11.04.2019 3. İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi
11.04.2019 4. Stajyer Beyan Taahhütname
11.04.2019 5. Staj Kabul Önyazısı
11.04.2019 6. Staj Değerlendirme Belgesi
11.04.2019 7. Staj Puantaj Cetveli
11.04.2019 8. Staj Raporu Kapak
11.04.2019 9, Staj Raporu İçindekiler
11.04.2019 10. Staj Raporu Sayfaları
11.04.2019 11. Compulsory Internship Form (Yurtdışında Staj Yapacaklar için)