MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Misyon-Vizyon

Misyon

Ar-Ge altyapısını geliştirmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirebilecek bilim insanlarını için elverişli bir ortam oluşturmak.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için dünya standartlarında teorik ve pratik eğitim sağlamak.

Lisans seviyesinde modern bir teorik ders ve uygulamalı laboratuvar programı ile nitelikli ve kaliteli bir eğitim sağlayabilmek.

Toplum ile bilim insanları arasında köprü oluşturmak, bilimin ve bilimsel araştırmaların önemini halka anlatabilmek.
 
Vizyon

Hayat bilimleri alanında akademisyenlerinin ve öğrencilerinin kalitesi, Ar-Ge ve eğitim olanakları ile Türkiye ve dünyada adından söz edilir bir bölüm olmak, özellikle Türkiye’de ilk 5 bölüm arasına girmek.

Lisans ve lisansüstü seviyesinde dünya standartlarında eğitim ve araştırma olanakları sağlayarak hayat bilimleri alanında karşılaşan problemlere çözüm üreten yeni nesil bilim insanlarını ülkemiz ve dünyaya kazandırmak.

Dünya standartlarında etkin ve verimli olarak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaların sonuçlarını yüksek etkili bilimsel dergilerde yayınlayarak bölümümüzün ve üniversitemizin prestijini ve görünürlüğünü arttırmak.

Değerler

İleri teknolojik bilimsel çalışmalar ve bilimsellik

Bilimsel etik

Kamu hizmeti bilinci ve toplumsal sorumluluk

Yenilikçilik ve çağdaşlık

Özgürlükçülük

Yaratıcılık

İşbirlikçilik

Kalite

Liderlik

Güven

Sorumluluk

Saygı

Takım Çalışması

Esneklik

Mükemmeliyetçilik

Şeffaflık