MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Faaliyetler

Araştırma Projeleri

  1. “Melanom tedavisine yönelik bütünleşik bir yaklaşım: hesaplamalı yöntemler olan ilaç yeniden konumlandırma ve moleküler kenetlenme ile in vitro validasyon deneylerinin birleştirilmesi”. Nagehan ERSOY TUNALI, Danışman, TÜSEB projesi, 2019-2021.
  2. “Huntington Hstalığının tedavisinde kullanılmak üzere biyoteknolojik ilaç etken maddesi içeren formülasyonların hazırlanması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi”. Nagehan ERSOY TUNALI, Araştırmacı,Tübitak 1001 projesi, 217S628, 2018-2021.
  3. “Multipl Skleroz Hastalığında miRNA’ların Biyobelirteç Olarak Araştırılması”, BAP, İstanbul Üniversitesi, Nagehan ERSOY TUNALI, Fatma Sağır, Araştırmacı, 2019-2021 (Proje Süresi 24 ay)
  4. “Ülkemiz iç sularından izole edilen diazotrofik siyanobakterilerden biyodizel ve Polihidroksibütirat üretimi ve maksimizasyonu”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM16/ARGE44, Turgay Çakmak,Araştırmacı, 2016-2020. (Proje Süresi: 48 ay)
  5. “Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”. TÜBİTAK Projesi (1002), ÇAYDAG-117Y314, Turgay Çakmak, Araştırmacı, 2018-2019 (Proje Süresi: 12 ay)
  6. "Sistem Biyolojisi Bakışı Ile Farklı Seviyelerde Biyolojik Moleküller Üzerinden Prostat Kanseri Için Ilaç Repozisyonu Uygulamaları" TUBİTAK Projesi (1001). Filiz Kısaayak Çollak, Araştırmacı, 2017-2019 (Proje Süresi 24+4 (uzatma) ay).
  7.  “Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması”. TÜBİTAK Projesi (3001), 217S859​, Ümmühan Demir,Yürütücü, 2018-2020 (Proje süresi 24 ay).
  8. Sirkadiyen Ritim - Bağışıklık Sistemi İletişiminde İnterferon-Tetiklenebilir Transmembran Proteini 1 (IFITM1'in Görevinin Araştırılması (TÜBİTAK 3501 – 117Z064 // Yürütücü,Cihan Aydın// Bütçe: 225.000 TL // Yürürlükte (15.10.2017 – 15.10.2020))
  9. Tip 2 Diyabet Tedavisi Için Kriptokrom (CRY) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi (TÜBİTAK 1003 – 217S027 // Yürütücü, Cihan Aydın // Bütçe: 700.000 TL // Yürürlükte (15.07.2018 – 15.07.2021))