Moleküler Bi̇yoloji̇ ve Geneti̇k

Tanıtım

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olarak ilgi alanlarımız tanı ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi, bitkisel sistemde enerji üretilmesi, kanser biyolojisi, hücre fonksiyonları ve bölünmesi, hastalık oluşmasında rol alan moleküler yapıları ve prosesleri araştırmaktır. Toplum ihtiyaçlarını karşılama ve problemlere çözüm bulma hedefli eğitim ve araştırma planımız; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, biyokimya, yapısal biyoloji, biyoinformatik, kanser biyolojisi, immünoloji, mikrobiyoloji, genomik ve proteomik gibi konuları kapsayan geniş bir disiplin yelpazesine sahiptir. İlgili dallarda verilen eğitimler sonucu mezunlarımızın gerek akademik gerekse gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım gibi alanlarda istihdam edilmesine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.